VVEASSIST

Splitsingsreglement

VVEASSIST legt u hier precies uit wat een splitsingsreglement is. Benieuwd hoe VVEASSIST u hierbij kan helpen? Neem dan direct contact met ons op. 

Reglement van Splitsing (Splitsingsreglement)

In de Splitsingsakte wordt ook een Reglement van Splitsing (ook wel Splitsingsreglement genoemd) opgenomen. Want een VvE behoort immers statuten te hebben. Voor de duidelijkheid: Een statuut van een VvE is ‘een officieel reglement omtrent rechten, plichten en bevoegdheden van de eigenaren van de VvE’.

Het Splitsingsreglement moet gezien worden als de ‘grondwet’ van het appartementencomplex; de regels waar iedere eigenaar zich aan dient te houden! Denk hierbij aan de verdeling van de bijdragen per appartement in de baten en lasten, welke kosten voor de gezamenlijke eigenaars zijn, hoe de financiële verantwoording dient plaats te vinden, regels voor verzekeringen en voor het verhuren van een appartement, wat onder gemeenschappelijke gedeelten valt en hoe dat te beheren/onderhouden, omgangsregels tussen eigenaren, regels bij verhuur van een appartement.

Om het opstellen van een Splitsingsreglement te vereenvoudigen en er voor te zorgen dat de minimale eisen hierin worden opgenomen, heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in 1953 een modelreglement opgesteld en uitgegeven.

Deze is gewijzigd in februari 1973 (witte boekje), november 1983 (blauwe boekje), januari 1992 (gele boekje) en januari 2006 (blauw/groene boekje). Vrijwel altijd is het geldende Splitsingsreglement in de Akte van Splitsing gebaseerd op één van de genoemde modelreglementen. Vaak is dit het laatst uitgebrachte model op dat moment. Het model is dan het uitgangspunt. Aanvullingen of wijzigingen worden binnen dit model dan aangebracht.

Direct contact met VVEASSIST

VVEASSIST laten helpen bij Splitsingsreglement

Professioneel

Vakkundig

Servicegericht

Huishoudelijk Reglement

Een VvE vraagt om een huishoudelijk reglement. Lees hier meer over dit onderwerp.

Onderhoud

Onderhoud hoort bij de basis van een VvE. Lees hier wat hier allemaal bij komt kijken als eigenaar.

Reservefonds

Een reservefonds is een onderdeel van een VvE. Maar wat houdt het in? Lees hier meer.