VVEASSIST

MJOB en MJOP

VVEASSIST is de expert rondom de begroting van een VvE. Hier leggen we u uit waarom. Benieuwd hoe VVEASSIST u hierbij kan helpen? Neem dan direct contact met ons op. 

Meer Jaren Onderhouds Begroting & Plan

Om zeker te zijn dat de hoogte van de servicekosten voldoende is (dus niet te hoog óf te laag) om alle vormen van onderhoud te kunnen betalen, moeten alle te verwachten kosten bekend zijn (wanneer komen deze kosten en met welke bedragen?). De planning van al deze kosten (ook de kosten die zijn gemoeid met bijv. lift- en dakvervanging) moeten vastgelegd worden in een zogenaamd MJOB (MeerJarenOnderhoudsBegroting).

Kortom, alle jaarlijkse kosten + alle grote (dus niet-jaarlijkse) te verwachten kosten bepalen in feite dus de hoogte van de servicekosten.

Alle genoemde kosten voor een MJOB komen van een bouwkundige, die hiervoor een inspectie van alle gezamenlijke bouwdelen en installaties in het gebouw heeft uitgevoerd. De resultaten van die inspectie heeft hij/zij vastgelegd in een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan). Te repareren of vervangen zaken worden tegen standaard prijzen berekend. Zo’n uitgebreide inspectie wordt in de regel één keer per 8 tot 10 jaar uitgevoerd. Tussentijds vinden kleinere gerichte inspecties plaats per 2 tot 3 jaar.

Een andere mogelijkheid om inzicht in de MJOB-kosten te krijgen is de objecten voor groot onderhoud zelf te bepalen en hiervoor offertes aan te vragen bij deskundige ondernemingen. Deze deskundigen kunnen ook bepalen wanneer deze kosten zullen ontstaan.

VVEASSIST beschikt over een geavanceerd rekenmodel, dat de hoogte van de te verwachten maandelijkse servicekosten (per jaar) op basis van het geconstateerde in een MJOP of in offertes voor de komende 20 jaar in vrij korte tijd kan berekenen.

Direct contact met VVEASSIST

Een MJOB & MJOP met VVEASSIST

Zorgvuldig

Professioneel

Servicegericht

Wat is een VvE

VVEASSIST neemt uw VvE in beheer. Maar wat is een VvE?

Producten

VVEASSIST levert verschillende producten en daarmee taken van een VvE. Lees hier meer.

Onderdelen VvE

De VvE bestaat uit verschillende facetten die belangrijk zijn. Lees hier uit welke.