VVEASSIST

Akte van Splitsing

Als u een appartement koopt, krijgt u te maken met de Akte van Splitsing. Hier leggen we uit wat dit betekent. Vragen? Neem contact op.

Splitsingsakte (Akte van Splitsing)

Als je een appartement koopt, ontvangt de eigenaar de Akte van Splitsing. Deze wordt in de volksmond de Splitsingsakte genoemd. Zoals het woord ‘akte’ al doet vermoeden wordt de Akte van Splitsing opgesteld door de notaris. Het kan worden beschouwd als het ‘juridische fundament’ bij de oprichting van de VvE.

In de Akte van Splitsing staat bijv. omschreven wat de gemeenschappelijke en privégedeelten zijn, hoeveel appartementsrechten er zijn, welk aandeel uw appartementsrecht heeft in de VvE, hoe het appartementsrecht bij het Kadaster bekend is.

In veel gevallen is dit aandeel in de VvE gebaseerd op de grootte van het appartementsrecht. Hieraan gekoppeld zijn dan meestal ook de stemverhouding en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Vaak geldt: Hoe groter het appartement, hoe groter uw stem én uw aandeel in de kosten. Dit hoeft echter niet. Het kan ook zijn dat is beschreven dat het ‘gewicht’ van de stem en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten voor elk appartementsrecht hetzelfde is.

Wil een VvE iets in een Splitsingsakte wijzigen, dan dient die wijziging te worden aangebracht door een notaris. Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden en een groot deel van de leden (min. 80%) dient hiermee akkoord te zijn.

De Akte van Splitsing is het juridische fundament van de VvE

Direct contact met VVEASSIST

VVEASSIST helpt u bij de Splitsingsakte

Ontzorgd

Vakkundig

Servicegericht

Splitsingsreglement

Een splitsingsreglement is de ‘grondwet’ van een VvE. Lees hier wat hiermee bedoelt wordt

Appartemensregels

Voor een eigenaar van een VvE gelden verschillende regels. Lees hier meer over deze regels.

Onderhoud

Een appartement en de gemeenschappelijke delen vragen onderhoud. Dit regelt een VvE