VVEASSIST

Appartementsrechten & Spelregels

Iedere eigenaar van een appartement krijgt te maken met bepaalde rechten en regels. VVEASSIST legt het hier uit. Vragen? Neem dan direct contact met ons op.

Appartementsrechten

Wanneer een appartementencomplex is gebouwd en in gebruik wordt genomen, is het van belang te weten uit welke (onder)delen het gebouw bestaat. Want er zijn privé- en gezamenlijke ruimtes. Daarom vindt er een splitsing in appartementsrechten plaats. Dit is het verdelen van het gebouw in zelfstandige eenheden (appartementen).

Wie een appartement heeft gekocht (en dus een appartementsrecht heeft), heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft dan recht op het alleengebruik van dát appartement in het gebouw.

Maar het appartementsrecht geeft bovendien recht op het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Het hiervoor genoemde alleengebruik van een appartement én dit gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht.

De verhoudingen tussen eigenaren, de regels, rechten en plichten, die gelden voor alle leden van de VvE, zijn vastgelegd in de Akte van Splitsing, het Splitsingsreglement en het HuisHoudelijk Reglement.

Onderhoud

Als eigenaar dient u uw appartement en gemeenschappelijke delen te onderhouden

Reservefonds

Een VvE bestaat uit verschillende elementen. Hiervan moet u goed op de hoogte zijn. Lees hier waaruit.

MJOB en MJOP

Een VvE bestaat uit verschillende elementen. Hiervan moet u goed op de hoogte zijn. Lees hier waaruit.

De kwaliteiten van VvE Assist

Ontzorgd

Vakkundig

Servicegericht

Direct contact met VVEASSIST