VVEASSIST

Onderhoud

Als eigenaar van een appartement dient u het appartement (en gemeenschappelijke delen) te onderhouden. Lees hier wat dit inhoud. Vragen? Neem contact op.

Het VvE bestuur coördineert het onderhoud

Onderhoud

Een VvE is, naast het hebben van een actief bestuur en het bijhouden van betrouwbare, deugdelijke financiën, ook verantwoordelijk voor goed onderhoud van het appartementencomplex. Want goed en tijdig onderhoud is van groot belang voor alle VvE-leden. Goed onderhoud draagt immers bij aan het waardebehoud van het gehele complex. Dus ook aan een marktconforme verkoopwaarde van elk appartement (mocht een eigenaar plannen hebben om te verhuizen). Binnen een appartementcomplex kunnen diverse soorten onderhoud worden onderscheiden. Het bestuur coördineert dit onderhoud (of laat de coördinatie over aan een beheerorganisatie als VVEASSIST).

Klachtenonderhoud

Dit onderhoud wordt ook wel niet-planmatig onderhoud genoemd, omdat het zich onaangekondigd voordoet en niet uitgesteld kan worden (en dus noodzakelijk is). Eigenlijk heeft de term ‘klachtenonderhoud’ een te negatieve klank. Het betreft in feite reparatie- verzoeken door eigenaren als gevolg van een defect/storing aan een gemeenschappelijke voorziening.

Groot onderhoud:

Wordt ook wel ‘overig’ of ‘cyclisch’ onderhoud genoemd. Dit onderhoud komt niet ieder jaar voor, maar wordt met tussenpozen van meerdere jaren uitgevoerd. Het kan (en dient!) dus wel ingepland te worden. Bekende voorbeelden zijn het buitenschilderwerk en de vernieuwing van de dakbedekking. Omdat met dit onderhoud meestal (voor een VvE) grote bedragen zijn gemoeid, is het van groot belang te weten wanneer het onderhoud noodzakelijk is. Binnen de VvE dient hiervoor dan een Reservefonds (een spaarpotje) te worden opgezet.

Klein- en contractonderhoud:

Dit is onderhoud, dat periodiek (maximaal jaarlijks) terugkeert, ingepland kan worden en waarvoor meestal contracten worden afgesloten met een vaste leverancier. Te denken valt aan bijv. schoonmaak/glasbewassing, liftonderhoud, automatische deuropeners.

Direct contact met VVEASSIST

Hulp bij onderhoud met VVEASSIST

Ontzorgd

Vakkundig

Servicegericht

Verzekeringen

Elke VvE heeft verzekeringen nodig. Lees hier meer informatie over verzekeringen van een VvE.

Reservefonds

De complexiteit van een VvE kan een tijdrovende klus zijn. Een reservefonds is hier een onderdeel van.

MJOB en MJOP

Een VvE heeft verschillende onderdelen en verantwoordelijkheden qua budgettering. Lees hier waarom.