VVEASSIST

Huishoudelijk Reglement

VVEASSIST helpt u bij het huishoudelijk reglement van een VvE Hier leggen we u wat dit inhoud. Vragen? Neem dan direct contact met ons op. 

Zaken van huishoudelijke aard

Naast de van kracht zijnde Splitsingsakte met hierin opgenomen het Splitsingsreglement, kan iedere VvE voor zichzelf een HuisHoudelijk Reglement opstellen. In dit reglement worden zaken van ‘huishoudelijke’ aard geregeld en vastgelegd. Ook deze regels zijn ‘verplichtend’ voor de leden.

Vaak is in het Splitsingsreglement in notariële taal een voorschrift/regel vrij algemeen opgenomen. In het HuisHoudelijk Reglement wordt deze regel in normaal Nederlands verder aangevuld, ingevuld of toegelicht.

Zo kan bijvoorbeeld het Splitsingsreglement vermelden, dat het bestuur toestemming heeft om uitgaven te doen tot een zekere bedraghoogte. In het HuisHoudelijk Reglement wordt dan feitelijk vermeld tot welke bedraghoogte een bestuur mag gaan. Zijn de leden van de VvE het eens dat dit bedrag moet wijzigen, dan hoeft dus alleen het Huishoudelijk Reglement aangepast te worden (en heeft dat geen notariskosten tot gevolg).

In het HuisHoudelijk Reglement kunnen we verder bijv. tegenkomen de vastlegging van een uniforme kleur van de zonneschermen, regels ten behoeve van het houden van huisdieren, het wel of niet toestaan van schotelantennes of buitenunits van airco’s, het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, enz.

Een harde eis is dat de regels in het HuisHoudelijk Reglement niet in strijd mogen zijn met de ‘grondwet’, de Splitsingsakte en het Splitsingsreglement.

Direct contact met VVEASSIST

VVEASSIST helpt bij het huishoudelijk reglement

Ontzorgd

Vakkundig

Servicegericht

Onderhoud

Iedere huiseigenaar krijgt te maken met onderhoud. Daarom is dit een belangrijk onderdeel van de VvE.

Reservefonds

Een reservefonds is onmisbaar binnen een Vve. Lees hier waarom dit als eigenaar belangrijk is. 

MJOB en MJOP

VVEASSIST is de specialist bij hulp rondom MJOB en MJOP. Lees hier waarom dit zo is.