• 1

Onderhoud

Een VvE is, naast het hebben van een actief bestuur en het bijhouden van betrouwbare, deugdelijke financiën, ook verantwoordelijk voor goed onderhoud van het appartementencomplex. Want goed en tijdig onderhoud is van groot belang voor alle VvE-leden. Goed onderhoud draagt immers bij aan het waardebehoud van het gehele complex. Dus ook aan een marktconforme verkoopwaarde van elk appartement (mocht een eigenaar plannen hebben om te verhuizen).

Binnen een appartementcomplex kunnen diverse soorten onderhoud worden onderscheiden. Het bestuur coördineert dit onderhoud (of laat de coördinatie over aan een beheerorganisatie als VVEASSIST).

De te onderkennen vormen van onderhoud zijn:

* Klachtenonderhoud:

Dit onderhoud wordt ook wel niet-planmatig onderhoud genoemd, omdat het zich onaangekondigd voordoet en niet uitgesteld kan worden (en dus noodzakelijk is).
Eigenlijk heeft de term ‘klachtenonderhoud’ een te negatieve klank. Het betreft in feite reparatie- verzoeken door eigenaren als gevolg van een defect/storing aan een gemeenschappelijke voorziening.

* Klein- en contractonderhoud:

Dit is onderhoud, dat periodiek (maximaal jaarlijks) terugkeert, ingepland kan worden en waarvoor meestal contracten worden afgesloten met een vaste leverancier.
Te denken valt aan bijv. schoonmaak/glasbewassing, liftonderhoud, automatische deuropeners, enz.

* Groot onderhoud:

Wordt ook wel ‘overig’ of ‘cyclisch’ onderhoud genoemd. Dit onderhoud komt NIET ieder jaar voor, maar wordt met tussenpozen van meerdere jaren uitgevoerd. Het kan (en dient!) dus wel ingepland te worden.
Bekende voorbeelden zijn het buitenschilderwerk en de vernieuwing van de dakbedekking. Omdat met dit onderhoud meestal (voor een VvE) grote bedragen zijn gemoeid, is het van groot belang te weten wanneer het onderhoud noodzakelijk is. Binnen de VvE dient hiervoor dan een Reservefonds (een spaarpotje) te worden opgezet.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.