• 1

MJOP en MJOB

Om zeker te zijn dat de hoogte van de servicekosten voldoende is (dus niet te hoog óf te laag) om alle vormen van onderhoud te kunnen betalen, moeten alle te verwachten kosten bekend zijn (wanneer komen deze kosten en met welke bedragen?). De planning van al deze kosten (ook de kosten die zijn gemoeid met bijv. lift- en dakvervanging) moeten vastgelegd worden in een zogenaamd MJOB (MeerJarenOnderhoudsBegroting).

Kortom, alle jaarlijkse kosten + alle grote (dus NIET-jaarlijkse) te verwachten kosten bepalen in feite dus de hoogte van de servicekosten.

Alle genoemde kosten voor een MJOB komen van een bouwkundige, die hiervoor een inspectie van alle gezamenlijke bouwdelen en installaties in het gebouw heeft uitgevoerd. De resultaten van die inspectie heeft hij/zij vastgelegd in een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan). Te repareren of vervangen zaken worden tegen standaard prijzen berekend. Zo’n uitgebreide inspectie wordt in de regel één keer per 8 tot 10 jaar uitgevoerd. Tussentijds vinden kleinere gerichte inspecties plaats per 2 tot 3 jaar.
Een andere mogelijkheid om inzicht in de MJOB-kosten te krijgen is de objecten voor groot onderhoud zelf te bepalen en hiervoor offertes aan te vragen bij deskundige ondernemingen. Deze deskundigen kunnen ook bepalen wanneer deze kosten zullen ontstaan.

VVEASSIST beschikt over een geavanceerd rekenmodel, dat de hoogte van de te verwachten maandelijkse servicekosten (per jaar) op basis van het geconstateerde in een MJOP of in offertes voor de komende 20 jaar in vrij korte tijd kan berekenen.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.