• 1

Commissies

Naast het bestuur kunnen door de ALV nóg 2 groepen uit hun midden in het leven worden geroepen. Deze groepen worden ‘commissies’ genoemd.

De eerste en meteen een bekende commissie is de kascontrolecommissie. Vaak is deze verplicht.
De commissie moet minimaal uit 2 leden bestaan én de leden mogen GEEN deel uitmaken van het bestuur. Ze controleert de (financiële) jaarstukken van de vereniging en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de ALV. Vervolgens adviseert zij de ALV om de gecontroleerde (financiële) jaarstukken goed dan wel af te keuren.
Worden de jaarstukken goedgekeurd, dan volgt een dechargeverlening aan het bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid en beheer over het afgelopen boekjaar. Dit betekent dat de ALV de verantwoordelijkheid van de resultaten en de gevolgen van het gevoerde beleid van het bestuur overneemt en het bestuur daardoor van alle verdere navraag en verantwoordelijkheid wordt ontheven. Of te wel het bestuur heeft zijn taak naar tevredenheid van de ALV uitgevoerd. Indien de jaarstukken worden afgekeurd, dan wordt er GEEN decharge verleend voor het gevoerde beleid/beheer en moet het bestuur zijn huiswerk opnieuw doen. De kascontrolecommissie controleert in een latere fase opnieuw, waarna (bij een positief advies) een een nieuwe ALV alsnog decharge kan worden gegeven.

Een tweede commissie, die vaak in het leven wordt geroepen, is de technische commissie. Deze commissie bestaat in het algemeen uit 1 of 2 personen die eenvoudige technische problemen oplossen en technische zaken aanpakken. Hierbij is te denken aan taken als het vervangen van lampen, bladvegen, sneeuw ruimen, het ontvangen van monteurs, enz. Indien er zich een eigenaar met een bouwkundige achtergrond in deze commissie bevindt, dan spreekt het voor zich, dat de werkzaamheden sterk kunnen variëren.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.