• 1

Waarom een VvE?

Een VvE is er dus niet voor niets!
Het is belangrijk dat er niet alleen voor uw eigen appartement voldoende aandacht is (n.l. uw eigen aandacht), maar ook de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en alle hierin aanwezige apparatuur (zoals liften, roldeuren, automatische deuropeners, daken, muren, dakgoten, enz.) dienen in goede conditie te worden gehouden.

Hiervoor moet aandacht zijn van alle eigenaren! Als u op de 1e etage woont en het dak boven de 4e etage lekt, dan is dat NIET ALLEEN het probleem van de eigenaar op de 4e etage, maar een gezamenlijk probleem (wat betreft organisatie en reparatiekosten). Als u goed ter been bent, op de 4e etage woont en de lift weigert dienst, dan is dat NIET ALLEEN een probleem voor de invalide bewoner onder u, maar een gezamenlijk probleem van alle eigenaren (wederom qua organisatie en kosten).

Dit gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel klinkt erg logisch, maar wordt vaak door nieuwe eigenaren (nogal eens afkomstig uit een één gezinswoning) in het begin niet zo ervaren! Belangrijk is dat ze hierover worden geïnformeerd! Dan scheelt dat vaak een stevige ruzie of woordenwisseling.

De waarde van uw appartement wordt dus NIET ALLEEN bepaald door hoe goed u uw eigen appartement onderhoudt, maar mede door de staat en conditie van de gemeenschappelijke delen. Goed onderhoud hiervan garandeert een marktconforme waarde van uw eigen appartement en waarborgt de veiligheid in en om het gebouw.

Daarom heeft elke appartementseigenaar zijn/haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex, is hij/zij verplicht lid van de VvE en dient hij/zij mee te betalen aan het gezamenlijk onderhoud, de renovaties, verzekeringen en energiekosten hiervoor. Meestal vindt dit meebetalen plaats door een gezamenlijk vastgestelde ledenbijdrage aan de VvE (ook wel de maandelijkse ‘servicekosten’ genoemd). In ruil hiervoor hebt u stemrecht in de VvE en kunt u meebeslissen over de koers en het te voeren beleid.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.