• 1
  • Start
  • Samenstelling van een VvE

Samenstelling van een VvE

De VvE is dus NIET een groep mensen, die zomaar (omdat de wet dit voorschrijft) in een vereniging is verenigd en verder niks doet. Helaas komen inactieve VvE's nog vrij frequent voor. Ze worden daarom ook wel ‘slapende’ VvE's genoemd.

Binnen actieve VvE's is altijd 1, maar meestal een aantal samenwerkingsverbanden (eigenaren die in een groep iets voor de vereniging realiseren) te onderkennen. Zo kent een VvE altijd een ALV en een bestuur en veelal ook enkele commissies.

De structuur van de VvE en de regels, waar iedere eigenaar zich aan dient te houden, zijn terug te vinden in de Burgerlijke Wetboeken 2 en 5 én de Splitsingsakte (met hierin het Splitsingsreglement) en het HuisHoudelijk reglement.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.