• 1

Toelichting Productvoorbeelden

Als VVEASSIST u bepaalde diensten levert, dan wordt van de uitvoering altijd verantwoording afgelegd in de jaarlijks te houden Algemene Leden Vergadering (ALV). We doen dat m.b.v. een aantal producten, die VVEASSIST standaard oplevert. Natuurlijk afhankelijk van de gekozen geleverde dienst. We willen u het een en ander laten zien aan de hand van de fictieve VvE ‘De Residentie’.

Toelichting productvoorbeelden VvE Assist

VVEASSIST is met name bekend van zijn totaaloverzicht van de financiële administratie en zijn Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB).
Een MJOB is in feite het beleidsdocument van het financiële systeem, geeft inzicht in alle kosten en reserveringen de komende 20 jaar en het verloop van de hoogte van het (verplichte!) reservefonds en de servicekosten. Mede gebaseerd op de financiële gegevens van de laatste jaren. Het is dus altijd een document op maat voor úw VvE. Het systeem laat in een fractie zien wat de gevolgen zijn als je de servicekosten in een bepaald jaar verhoogt of verlaagt. Oftewel . . . zijn/blijven we als VvE in staat om alle kosten in de komende 20 jaar op te brengen? Zo voorkom je altijd te hoge of te lage servicekosten.

Verder leveren we voor de ALV de financiële verantwoording op middels de jaarrekening van het afgesloten boekjaar (bestaande uit de exploitatierekening met de toelichting en de balans) en maken we de begroting voor het nieuwe boekjaar (met toelichting) o.b.v. de gegevens in het MJOB. We kunnen voor u ook een vereenvoudigd geldstromenoverzicht opleveren voor het geval u een exploitatierekening te complex zou vinden.

Zo krijgt u dus veel inzicht in het financiële verleden en de financiële toekomst. Alle genoemde zaken worden ingebonden en opgeleverd als een mapje. Zo heeft u alle zaken per jaar keurig bij elkaar. Ook krijgt u toegang tot een beschermde omgeving voor uw VvE op de site van VVEASSIST met een eigen userid en password. Kunt u het altijd ook nog online opzoeken.

Wilt u weten hoe bovengenoemde zaken eruit zien? Klik op één van de links hierboven of zoek het gewenste voorbeeld onder de knop Productvoorbeelden.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.