• 1

Toelichting Beheerdiensten

‘Kleine VvE’s’ zijn voor VVEASSIST de VvE’s met 2 t/m 12 appartementen.

T.a.v. deze VvE’s geldt voor alles hetzelfde als bij de grote VvE’s.
Ook nu zijn dus een Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB), een financiële administratie, reservefonds, verzekeringen, klein- en groot onderhoud, enz. noodzakelijk. Echter . . . . met het grote verschil, dat de kosten hiervoor in dit geval door een (veel) kleinere groep appartementseigenaren gedragen moet worden.
Kortom . . . voor de appartementseigenaar in een klein appartementencomplex zijn de VvE-kosten verhoudingsgewijs hoger dan voor de eigenaar van een appartement binnen een grote(re) VvE.

Toelichting beheerdiensten kleine VvE via VvE Assist

Om deze reden heeft VVEASSIST voor de appartementsbezitters in kleine appartementencomplexen 2 speciale pakketten ontwikkeld . . . . Een ‘Basispakket kleine VvE’s’ en een ‘Optioneel pakket kleine VvE’s’.

Elke taak is in principe optioneel (= vrij te kiezen) en staat meestal los van andere taken. Sommige taken zijn daarbij eenmalig. Dit zijn de taken in de roze vakken. Daar betaal je dus ook maar 1 keer voor.
Veel taken zijn ook voorspelbaar (ze komen 1 keer per week, maand, kwartaal of jaar voor). Dit zijn de taken binnen de oranje lijnen. Deze vormen dus in principe het Basispakket kleine VvE’s. Het tarief van een taak in het Basispakket is beduidend lager dan het tarief van een los afgenomen taak. Het afnemen van het Basispakket als geheel is dus een stuk voordeliger.

Het ‘Basispakket kleine VvE’s’ kan VVEASSIST u al aanbieden voor € 10,- per appartementsrecht per maand (incl. BTW)!
De prijs van het Optioneel pakket kleine VvE’s is geheel afhankelijk van uw wensen. Het wordt daarom voor u op maat gemaakt tegen een scherpe prijs.

Ga voor de pakketinhoud naar ‘Basispakket kleine VvE’s’ en ‘Optioneel pakket kleine VvE’s’.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.