• 1
  • Start
  • Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

Naast de van kracht zijnde Splitsingsakte met hierin opgenomen het Splitsingsreglement, kan iedere VvE voor zichzelf een HuisHoudelijk Reglement opstellen. In dit reglement worden zaken van ‘huishoudelijke’ aard geregeld en vastgelegd. Ook deze regels zijn ‘verplichtend’ voor de leden.

Vaak is in het Splitsingsreglement in notariële taal een voorschrift/regel vrij algemeen opgenomen. In het HuisHoudelijk Reglement wordt deze regel in normaal Nederlands verder aangevuld, ingevuld of toegelicht.
Zo kan bijvoorbeeld het Splitsingsreglement vermelden, dat het bestuur toestemming heeft om uitgaven te doen tot een zekere bedraghoogte. In het HuisHoudelijk Reglement wordt dan feitelijk vermeld tot welke bedraghoogte een bestuur mag gaan. Zijn de leden van de VvE het eens dat dit bedrag moet wijzigen, dan hoeft dus alleen het Huishoudelijk Reglement aangepast te worden (en heeft dat geen notariskosten tot gevolg).

In het HuisHoudelijk Reglement kunnen we verder bijv. tegenkomen de vastlegging van een uniforme kleur van de zonneschermen, regels ten behoeve van het houden van huisdieren, het wel of niet toestaan van schotelantennes of buitenunits van airco’s, het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, enz.

Een harde eis is dat de regels in het HuisHoudelijk Reglement niet in strijd mogen zijn met de ‘grondwet’, de Splitsingsakte en het Splitsingsreglement.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.