• 1

Onderhoud

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving
Domein MJOP 27 Laten opstellen (EENMALIG) van een bouwkundig rapport (een z.g. MJOP = Meer Jaren Onderhouds Plan) Het hebben van een MJOP is voor alle verenigingen wettelijk verplicht! Hierin moet vermeld worden:
  • Beschrijving van wat de staat van onderhoud is van gebouwdelen en apparaten
  • Te verwachten kosten komende 20-30 jaar
  • Wanneer die kosten worden verwacht.
28 Opstellen vervolgrapport (per 3-5 jaar) betreffende de actuele bouwkundige status o.b.v. het laatste MJOP Het opnieuw vast laten stellen per 3-5 jaar van de bouwkundige staat van het gebouw (update van het MJOP)
29 Opstellen van een rapport met geplande jaaronderhoudswerkzaamheden t.b.v. jaarvergadering Jaarlijks opstellen van een kort rapport (o.b.v. informatie uit het MJOP en/of vervolgrapport) t.b.v. de algemene ledenvergadering met geplande werkzaamheden voor het komend jaar en waarvoor (met goedkeuring van de vergadering) offertes worden aangevraagd
30 Opstellen werkomschrijvingen voor komend jaar voor groot onderhoud Maken/opvragen werkomschrijvingen voor groot onderhoud, zoals schilderwerk, dak en muuronderhoud t.b.v. controle na de uitvoering

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving

Domein KLEIN ONDERHOUD

(kosten per casus groter dan € 6000,- incl. BTW). Betreft: NIET-gepland dag. onderhoud +WEL geplande  werkzaamheden uit periodieke inspecties (als onderh., herstel en/of vervanging n.a.v. einde technische / economische levensduur

31 Organiseren en controleren van dagelijks onderhoud  Bedrijven benaderen voor de uitvoering van (dagelijkse) onderhoudswerkzaamheden en reparaties, beoordelen a.h.v. ontvangen specificaties en/of facturen of uitgevoerde werkzaamheden als 'normaal' zijn te kwalificeren en het steekproefsgewijs (3x) controleren van deze werkzaamheden
32 Opvragen offertes voor servicecontracten van gemeenschappelijke installaties en offertes voor klein onderhoud van gemeenschappelijke ruimtenJOP Bijv. voor schoonmaak, ruitenwassers, lift, automatische deuren, garagedeuren, enz. Bestuur geeft eventueel aan welke bedrijven worden benaderd. Ook het herhaaldelijk opnieuw benaderen van potentiële leveranciers + het voeren van intakegesprekken valt hieronder.
33 Opstellen van een rapport met geplande jaaronderhoudswerkzaamheden t.b.v. jaarvergadering Offertes mede beoordelen, vergelijken, adviseren bestuur t.a.v. de voorkeur. Het VVE-bestuur kiest zelf een leverancier of belegt een ledenvergadering
34 Opstellen werkomschrijvingen voor komend jaar voor groot onderhoud Het in opdracht en in naam van de VVE contracteren van leveranciers/aannemers
35 Opstellen werkomschrijvingen voor komend jaar voor groot onderhoud Globaal controleren of werk conform de offerte is uitgevoerd (steekproefsgewijs). Controle op basis van eventueel opgestelde rapport met geplande jaaronderhoudswerkzaamheden/werkomschrijvingen
36 Communicatie/informatie naar bewoners (indien noodzakelijk) Werkzaamheden eventueel aankondigen via flyers bij bewoners 

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving

Domein GROOT ONDERHOUD

(kosten per casus groter dan €6000,- (incl. BTW)

37 Opvragen offertes voor groot onderhoud Bijv. t.b.v. dak en goten, muren, schilderwerk, enz. van de gemeenschappelijke ruimten.
Offertes opvragen voor in het MJOB gepland groot onderhoud. Bestuur geeft eventueel aan welke bedrijven worden benaderd. Ook het herhaaldelijk opnieuw benaderen van potentiële leveranciers + het voeren van intakegesprekken valt hieronder
38 Offertetraject begeleiden Offertes mede beoordelen, vergelijken, adviseren bestuur t.a.v. de voorkeur. Het VVE-bestuur kiest zelf een leverancier/aannemer of belegt een ledenvergadering
39 Informeren en contracteren van leveranciers Het in opdracht en in naam van de VVE contracteren van leveranciers/aannemers
40 Controle uitgevoerd werk conform offerte Controleren of werk conform de offerte is uitgevoerd. Controle op basis van eventueel opgestelde rapport met werkomschrijving/jaaronderhoudswerkzaamheden
41 Communicatie/informatie naar bewoners (indien noodzakelijk) Werkzaamheden eventueel aankondigen via flyers bij bewoners

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving
Domein STORINGEN 42 Melden van Storingen Storingen kunnen 24 u/dag gemeld worden op 1 telefoonnummer. Meldingen mogen alleen geschieden door VVE-bestuursleden en VVEASSIST (om oneigenlijk gebruik te voorkomen).

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.