• 1

Bestuur

Vervolgens dienen alle zaken, die in de ALV zijn beslist, ten uitvoer gebracht/geregeld te worden. Ook dit dient gecoördineerd te gebeuren. Daarom wordt er uit de leden van de VvE een (dagelijks) bestuur gekozen (meestal 2 of 3 personen), die dit gaan uitvoeren/coördineren. Ze bekleden hiervoor de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester en staan als zodanig dan ook ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel).

Nogmaals . . . . de bestuursleden doen dus datgene, wat alle leden in de ALV hebben beslist. Ze krijgen hiervoor het mandaat en mogen vaak alleen binnen aangegeven marges zaken zelf beslissen.
Omdat deze bestuursactiviteiten (de uitvoering van de opgedragen beheertaken) vaak veel tijdrovende zaken betreffen, vele eigenaren overdag werken of op kleinkinderen passen en ’s avonds ook nog vaak drukke bezigheden hebben (verenigingsleven, sport, studie, hobby’s, enz.), is bij veel eigenaren hiervoor niet veel energie en animo over. Bovendien dient een bestuur over veel kennis te beschikken en is het takenpakket erg breed, omdat de uit te voeren zaken op vele gebieden liggen. Daarom wordt steeds vaker de hulp ingeroepen van een professionele beheerorganisatie.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.