• 1
  • Start
  • Appartementsrechten en Spelregels

Appartementsrechten & Spelregels

Wanneer een appartementencomplex is gebouwd en in gebruik wordt genomen, is het van belang te weten uit welke (onder)delen het gebouw bestaat. Want er zijn privé- en gezamenlijke ruimtes. Daarom vindt er een splitsing in appartementsrechten plaats. Dit is het verdelen van het gebouw in zelfstandige eenheden (appartementen).

Wie een appartement heeft gekocht (en dus een appartementsrecht heeft), heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft dan recht op het alleengebruik van dát appartement in het gebouw.
Maar . . . . het appartementsrecht geeft bovendien recht op het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Het hiervoor genoemde alleengebruik van een appartement én dit gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht.

De verhoudingen tussen eigenaren, de regels, rechten en plichten, die gelden voor alle leden van de VvE, zijn vastgelegd in de Akte van Splitsing, het Splitsingsreglement en het HuisHoudelijk Reglement.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.