• 1

ALV

De belangrijkste groep heet de ALV (of te wel de Algemene Leden Vergadering).
Dit is (hiërarchisch gezien) het machtigste orgaan binnen een VvE. Het zijn alle leden (eigenaren dus), die minimaal 1x per jaar (wettelijk verplicht, maar vaker mag) bijeenkomen in een vergadering en die samen de feitelijke koers en het beleid van de vereniging bepalen en hun stem uitbrengen over de punten, die op de agenda staan.

Denk hierbij aan bijv. de hoogte van de servicekosten, wat dient er gedaan en geregeld te worden voor alle leden, waaraan worden de ingelegde servicekosten uitgegeven, enz., enz. Jaarlijks kan alleen de ALV goedkeuring geven aan de exploitatiebegroting van het voorbije jaar, de begroting voor het nieuwe jaar, af te sluiten contracten, enz.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.