• 1

Akte van Splitsing (Splitsingsakte)

Als je een appartement koopt, ontvangt de eigenaar de Akte van Splitsing. Deze wordt in de volksmond de Splitsingsakte genoemd. Zoals het woord ‘akte’ al doet vermoeden wordt de Akte van Splitsing opgesteld door de notaris. Het kan worden beschouwd als het ‘juridische fundament’ bij de oprichting van de VvE.

In de Akte van Splitsing staat bijv. omschreven wat de gemeenschappelijke en privégedeelten zijn, hoeveel appartementsrechten er zijn, welk aandeel uw appartementsrecht heeft in de VvE, hoe het appartementsrecht bij het Kadaster bekend is, enz.

In veel gevallen is dit aandeel in de VvE gebaseerd op de grootte van het appartementsrecht. Hieraan gekoppeld zijn dan meestal ook de stemverhouding en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Vaak geldt: Hoe groter het appartement, hoe groter uw stem én uw aandeel in de kosten. Dit hoeft echter niet! Het kan ook zijn dat is beschreven dat het ‘gewicht’ van de stem en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten voor elk appartementsrecht hetzelfde is.

Wil een VvE iets in een Splitsingsakte wijzigen, dan dient die wijziging te worden aangebracht door een notaris. Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden en een groot deel van de leden (min. 80%) dient hiermee akkoord te zijn.

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.