• 1

Verzekeringen

Zoals voor een normaal woonhuis allerlei verzekeringen worden afgesloten, zo zal een VvE voor de gezamenlijke onderdelen en installaties hetzelfde dienen te doen.
Elk modelreglement (waarop een Splitsingsreglement is gebaseerd) schrijft voor, dat een VvE minimaal een collectieve opstalverzekering en een WA-verzerkering (verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid) op naam van de VvE móét afsluiten.

Daarnaast kán een VvE ook nog de volgende verzekeringen regelen:

* Glasverzekering
* Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
* Rechtsbijstandverzekering
* Ongevallenverzekering voor vrijwilligers

Omdat een VvE zich alleen bezig houdt met de gezamenlijke gebouwdelen en installaties, zal iedere eigenaar van een appartement voor zíjn privégedeelte dus zélf een inboedelverzekering dienen af te sluiten.

Als de VvE NIET een glasverzekering heeft afgesloten, zal de eigenaar dit zélf moeten regelen. Een individuele opstalverzekering hoeft een eigenaar dus nooit af te sluiten!

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.