• 1

Reservefonds

Zoals bij ‘Onderhoud’ al is vermeld zijn met groot onderhoud vaak omvangrijke sommen geld gemoeid. Te denken valt aan bedragen van vele (tien)duizenden euro’s. En die zijn niet zomaar beschikbaar binnen een VvE. Hiervoor dient dus gespaard te worden. Dat sparen gebeurt middels een Reservefonds.

Tot 2008 was dit geen verplichting, maar op 1 mei 2005 is bepaald, dat elke VvE per 1 mei 2008 over een Reservefonds dient te beschikken, dat met voldoende geld is gevuld en waaruit met name groot onderhoud de komende jaren betaald kan worden.

Omdat de ledenbijdragen (de maandelijkse servicekosten) vrijwel altijd de enige bron van inkomsten zijn voor een VvE, zal dit ‘spaarpotje’ hieruit opgebouwd dienen te worden. Met andere woorden . . . . de hoogte van de maandelijkse servicekosten bepaalt, hoeveel er jaarlijks in het Reservefonds ingelegd kan worden.

Goed inzicht in alle toekomstige kosten is dus erg belangrijk, want dan kun je m.b.v. een MJOB weten, hoeveel je maandelijks moet sparen!

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.